BEER SHOP

R$21,00
Barley Wine Maturada na Amburana / 9.5% ABV / 50 IBU
R$23,00
Sour com Cajpa / 3.5% ABV / 7 IBU
R$23,00
Altbier / 5.0% ABV / 28 IBU
R$41,00
Christmas Ale com Especiarias / 8.6% ABV / 42 IBU
R$21,00
Blonde Ale / 4.5% ABV / 15 IBU
R$25,00
Belgian Strong Golden Ale / 7.9% ABV / 24 IBU
R$26,00
Double IPA / 8% ABV / 74 IBU
R$23,00
APA / 5.0% ABV / 35 IBU
R$25,00
Brown Ale / 5.9% ABV / 30 IBU
R$25,00
Double Sour com Frutas Vermelhas/6.4% ABV / 8 IBU
R$23,00
Dry Stout / 4.2% ABV / 34 IBU
R$25,00
IPL / 6.4% ABV / 43 IBU

Produtos Garimpero